Wydarzenia

Wydarzenia kulturalne w MWW

09-31.05.2012

 

Program wydarzeń „Rozmowy o braku”

Wystawa "Bez(do)Mnie", Woliery, Poziom 5
wernisaż: 11.05.12, godz. 19
11.05–28.05

Wystawa „Bez(do)mnie” w ramach cyklu „Rozmowy o braku” powstała jako efekt projektu interdyscyplinarnego, stworzonego przy współpracy ze studentami i doktorantem z Koła Naukowego Humanizacja Środowiska Miejskiego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, doktorantami Uniwersytetu Wrocławskiego, słuchaczami Państwowego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu oraz osobami, ze schroniska dla bezdomnych mężczyzn prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Wspólna wystawa prezentuje szereg działań, w skład których wchodzą przygotowane przez członków KN HMŚ z Politechniki, po konsultacjach z osobami bezdomnymi, meble ze specjalnie przetworzonego papieru (surowiec wykorzystywany na świecie w przypadku taniej architektury społecznej), które będzie można zobaczyć w całym okresie wystawy. Meble z wystawy docelowo mają służyć osobom bezdomnym. Ponadto na identycznych zasadach przygotowywane są modele domów treningowych wspomagających proces wychodzenia z bezdomności. Rola antropologów sprowadzała się natomiast do animowania i wspierania procesu współpracy z osobami bezdomnymi ze Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu jak i nadzorowania procesu konsultowania „Instant Home” - produktu będącego schronieniem zapewniającym warunki do przetrwania osobie pozbawionej dachu nad głową. W ten sposób doktoranci z Uniwersytetu, we współpracy z animatorami, czuwali nad procesem poznawania realnych potrzeb osób bezdomnych.
Grupa projektowa KN HŚM z Wydziału Architektury przygotowała wyposażenie wnętrz dla przestrzeni służących do wychodzenia z bezdomności: schronisko, mieszkanie komunalne, zespół treningowy. Projekty przedstawione przez KN HŚM wykonane są w technologii używającej papieru jako głównego materiału konstrukcyjnego. Etap koncepcyjny i wykonawczy konsultowany był z osobami bezdomnymi - docelowymi użytkownikami projektów. Cały pilotażowy projekt był rejestrowany przez słuchaczy Skiby, w efekcie czego powstał materiał filmowy i fotograficzny, który stał się integralnym elementem wystawy czyniąc ją multimedialną. Wierzymy, że wspomniany projekt jak i finałowa wystawa są dopiero początkiem długotrwałej współpracy wymienionych środowisk, co w efekcie przyniesie korzyści płynące w ramach nowych rozwiązań terapeutycznych, atrakcyjnych form konsultacji społecznych, działań artystyczno-naukowych wspierających grupy wykluczone, projektowania dla osób wykluczonych, jak i praktycznego zastosowania wiedzy antropologicznej.


„Rozmowy o braku” – cykl wydarzeń w Muzeum Współczesnym Wrocław
11.05–28.05

Brak najczęściej ma swój początek w kulturze, w ukształtowanych w dyskursie wyobrażeniach na
temat tego, co to znaczy być prawdziwym, zdrowym, spełnionym, normalnym… właściwym. To, czego nam nie starcza, te obszary jednostkowego i społecznego życia, w których zawodzimy może, ale nie musi, stać się przyczyną dyskomfortu, uczucia gorszości, nieadekwatności oraz wybrakowania.

Bezdomność to stan, który najczęściej przeszkadza samym bezdomnym, a oni zazwyczaj
są pozbawieni prawa głosu w dyskusjach ich dotyczących. Jednak „domność” nie jest
jedyną „ułomnością”, uwidaczniającą się w tym kontekście, ponieważ posługując się stereotypowym myśleniem przypisujemy wiele cech negatywnych osobom bezdomnym. "Domność" to cała siatka poplątanych społecznych znaczeń, winności, sprawności, zobowiązań, oczekiwań. Wobec nich nieposiadanie dosłownej przestrzeni do zamieszkania jest tylko jednym, choć bardzo ważnym i dotkliwe doświadczanym, elementem szerszej układanki. Czy można wyjść z bezdomności? Jak to się robi? Co/kto w tym pomaga? Czy sztuka oraz twórcza aktywność tę „domność” jakoś rewitalizują? Tym i innym pytaniom poświęconych będzie kilka majowych spotkań w Muzeum Współczesnym Wrocław. Porozmawiamy o braku, o braku „domności”.

Bartek Lis – kurator programu debat (MWW)


PROGRAM:

23.05, godz. 18
"INSTANT HOME – architektura bezdomnych" / projektowanie dla bezdomnych
wykład i prezentacja
Jurek Łątka – doktorant Politechniki Wrocławskiej – przedstawi przykłady własnych oraz
międzynarodowych projektów z zakresu architektury i designu, których celem jest wsparcie osób
bezdomnych. Od rozwiązań najprostszych polegających na zaadoptowaniu przestrzeni publicznej po
bardziej złożone struktury architektoniczne.


25.05, godz. 20.30
Audiowizualne opowiadanie „Brazylia”
pokaz filmu

Film autorstwa artystycznego kolektywu „MIASTOSPÓŁKA” jest surrealistyczną powiastką o
wyobcowaniu i wykluczeniu. Opowiada on o świecie, którego nie ma, ale który może się stać oraz o
ciągłym uczuciu braku przynależności do miejsca, w którym się (nie)mieszka. Po projekcji odbędzie się spotkanie z bohaterami opowieści: Malinowskim i Kowalskim.

28.05, godz. 18
Rozmowa o wychodzeniu z bezdomności…
debata

Łukasz Michoń i Iwona Morozow poprowadzą rozmowę z Dariuszem Dobrowolskim (kierownikiem
schroniska Św. Brata Alberta we Wrocławiu i reżyserem filmów o bezdomności realizowanych przez grupę filmową Cinema Albert Production działających przy Schronisku) i Wiesławem Pietrzakiem (aktorem, poetą, cukiernikiem, kucharzem, usamodzielnionym podopiecznym schroniska, członkiem grupy Cinema Albert Production). Rozmowa dotyczyć będzie wyjątkowej terapii za pomocą filmu wspomagającej proces wychodzenia z bezdomności. Prowadzący postarają się zrekonstruować wyjątkowość tej terapii wychodząc z dwóch punktów widzenia: reżysera/kierownika schroniska oraz aktora/usamodzielnionego bezdomnego. Rozmowa będzie zilustrowana kluczowymi fragmentami filmów zrealizowanych przez Cinema Albert Production.

Organizator cyklu: Muzeum Współczesne Wrocław
Współorganizatorzy: Koło Naukowe „Humanizacja Środowiska Miejskiego” przy Wydziale
Architektury Politechniki Wrocławskiej, Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów
Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu 

loading...