Wydarzenia

W dniu 22.03.2011 Wro Art Centre zaprasza na wystawę

22.03.2011

- Transitland -

 

Wideo z Europy Środkowo-Wschodniej 1989-2009

 

otwarcie wystawy / wprowadzenie: Kathy Rae Huffman

wtorek, 22.03.2011, 18:00

 

do 24.04.2011

 

Centrum Sztuki WRO

Widok 7, Wrocław

 

www.wrocenter.pl

 

 

Transitland to międzynarodowy projekt prezentujący 100 prac wideo z lat 1989-2009, uwidaczniających przemiany następujące w postsocjalistycznych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu 20. lat od upadku Muru Berlińskiego.
 

Składające się na archiwum prace, udostępniane w formie stanowiska przeglądowego oraz projekcji, odzwierciedlają wielowymiarowość burzliwego okresu transformacji. Wielowymiarowość to również cecha samego medium wideo, ujawniająca się w różnorodności sposobów jego artystycznego użycia.

 

Transitland jest bliski przedstawieniu specyfiki tej wyjątkowej części Europy, która od momentu nazwania jej „blokiem wschodnim” zaczęła być pojmowana jako terytorium w pewnym stopniu jednorodne; jako ciemna strona Europy, istniejąca gdzieś za żelazną kurtyną. Europa Środkowa-Wschodnia, z różnymi podregionami, obejmuje obecnie 24 kraje. Dwadzieścia lat temu obszar ten należał wyłącznie do dziewięciu państw.

 

Wiele punktów widzenia, jako idea i założenie projektu, reprezentowało grono ok. 40 zaproszonych do współpracy kuratorów, krytyków sztuki i artystów, którzy nominowali łącznie ponad 350 dzieł odnoszących się do różnorodnych – estetycznych, politycznych, technologicznych czy społecznych – aspektów zagadnienia transformacji. Dzięki temu Transitland stanowi unikalną próbę teoretycznej i artystycznej refleksji nad tym niezwykle ciekawym i istotnym okresem.

 

Wśród polskich artystów, których prace współtworzą zestaw Transitland, znaleźli się Anna Janczyszyn-Jaros, Józef Robakowski, Artur Żmijewski, Oskar Dawicki i Supergrupa Azorro.

 

Finalnego wyboru dokonał międzynarodowy zespół ekspertów: Edit András, Dunja Blažević, Olga Shishko, Stephen Kovats i Kathy Rae Huffman, która wraz z Ritą Kálmán i Tijaną Stepanović stworzyła koncepcyjną stronę przedsięwzięcia.

 

Transitland w 2010 roku był prezentowany m.in. w Reina Sofia w Madrycie, Ludwig Múzeum w Budapeszcie czy Collegium Hungaricum w Berlinie.

 

Wystawie towarzyszy obszerna publikacja pod redakcją Edit András, gromadząca eseje stanowiące komentarz dla tematów poruszanych w pracach.

loading...